VUI LÒNG CHỜ - VUI LÒNG CHỜ - VUI LÒNG CHỜ - VUI LÒNG CHỜ - VUI LÒNG CHỜ - VUI LÒNG CHỜ - VUI LÒNG CHỜ - VUI LÒNG CHỜ - VUI LÒNG CHỜ - VUI LÒNG CHỜ - VUI LÒNG CHỜ - VUI LÒNG CHỜ - VUI LÒNG CHỜ - VUI LÒNG CHỜ - VUI LÒNG CHỜ - VUI LÒNG CHỜ -
Liên hệ
GOOD DESIGN LEADING YOUR
Chào mừng đến với Christ Design.
Thương hiệu thiết kế cá nhân với 4 năm kinh nghiệm
Đọc thêm
Lĩnh vực
Đồ họa quảng cáo
Nhận diện thương hiệu
Giao diện người dùng
Biên tập Video
Vẽ Minh Họa
Dựng mô hình 3D
Chuyên môn
Adobe Suite
Figma
Blender 3D, Cinema4D
JS, HTML, CSS
PHP, MySQL
Kinh nghiệm
(2017) - Thời trang
(2018) - Thương mại điện tử
(2019) - Thời trang
(2020) - Công nghệ, ứng dụng
NOOW Cloud
Best Solution for Your Online Business
Thiết kế UI/UX
Xem thêm
Cinematone
New World for True Cinemafan
Thiết kế UI/UX
Xem thêm
Popcorn Show
Specialized Cinema Youtube Channel
Biên tập Video
Xem thêm
Pageno Music
Declaration of sounds
Nhận diện thương hiệu
Xem thêm
C-Moji
Bring Emotions to Life
Thiết kế UI/UX
Xem thêm
Xem thêm dự án
© 2021 Christ Design
Tất cả các nội dung xuất hiện trên trang web này đều là tài sản sáng tạo của Christ Design.
Với các bản quyền bổ sung, Christ Design sẽ ghi chú thêm.