Vui lòng chờ...
Dự án của tôi
Tôi đã sáng tạo nhiều dự án nhằm tối ưu hóa hệ thống mà tôi đang sở hữu hoặc nhằm hướng tới cộng đồng. Mỗi dự án là những câu chuyện và giá trị khác nhau, đôi khi nó cũng chỉ bắt đầu từ nhu cầu cá nhân của mình.